Locatie Het Trefpunt

Locatie Het Trefpunt

Het Trefpunt wordt een ruimte van 60 m2 bij de nieuw te bouwen Groenlandschool aan de Van Berumstraat 2. Deze ruimte wordt door de gemeente beschikbaar gesteld voor kleinschalige, mogelijk schoolgerelateerde activiteiten voor het dorp. Naar verwachting zal de bouw van de school met dorpshuislocatie Het Trefpunt erin begin januari 2018 worden afgerond.

Tot die tijd is deze pagina ook in aanbouw.