Gebruikers

Gebruikers

Sinds jaar en dag bezoekt een vaste groep gebruikers Dorpshuis Zuidwolde.

 

VoorElkaar, Burenhulp Zuidwolde

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, luidt het spreekwoord. Deze wijsheid is nog steeds zo actueel, dat het een stevig fundament vormt onder de participatiesamenleving in Zuidwolde.
Om het makkelijker te maken om elkaar te vinden, bestaat sinds 2016 VoorElkaar, Burenhulp Zuidwolde. Heel veel dorpsgenoten willen incidenteel behulpzaam zijn en staan in ons bestand.  Als er een hulpvraag komt (telefonisch of via de mail), wordt er door VoorElkaar (via de mail) een oproep gedaan om iemand te vinden die deze hulp wil geven.  Meestal wordt er vrij direct gereageerd door meerdere mensen en zo kan er behoorlijk snel worden ingesprongen op de gevraagde hulp.
Burenhulp is zeker niet bedoeld als eenrichtingsverkeer van jongeren die ouderen hulp bieden. Het kan ook andersom, bijvoorbeeld als er acuut opvang nodig is voor kinderen. Ook het invullen van formulieren, al dan niet digitaal, kan voor alle leeftijdsgroepen lastig zijn. Het principe van burenhulp is:  van iedereen voor iedereen.

VoorElkaar is te vinden in de ‘dorpshuiskamer’ die iedere 1e en 3e vrijdag van de maand geopend is, met uitzondering van de schoolvakanties. De openingstijd is van 14.30-16.00 uur. De dorpskamer (in het Integraal Kind Centrum, ingang sporthal) is de plek waar we elkaar ontmoeten voor de gezelligheid, maar ook om een vraag of probleem te bespreken. Samen zoeken we naar een oplossing.
Hebt u vervoer nodig om de ‘dorpshuiskamer’ te bezoeken?  Dit kunt u bij ons aanvragen;  wel liefst een week van te voren.
Nieuwe inwoners van Zuidwolde, of mensen die zich nog niet hebben opgegeven om hulp te bieden, maar die dat wel willen, kunnen dat kenbaar maken via een formulier.  Dit is op te vragen bij voorelkaar@pbzuidwolde.nl
Of kom gewoon even langs op vrijdagmiddag!

Heeft u een hulpvraag?
M: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl
T:  06- 819 576 47 (inspreken op voicemail, of op vrijdagmiddag 14.30-16.00 persoonlijk)
F:  www.facebook.com/burenhulpzuidwolde

Brassband Heman

Chr. Brassband Heman uit Zuidwolde (Groningen) is al meer dan 100 jaar oud. Dat zou je niet zeggen, want de band is relatief jong. De muzikale leiding is sinds januari 2018 in handen van Aline Werkman-Schipper.
Een brassband komt oorspronkelijk uit Engeland, brassband is het Engelse woord voor koperorkest. Een brassband bestaat enkel uit koperen blaasinstrumenten aangevuld met slagwerk.
Brassband Heman is een gezellige band en komt uit in de 2e/3e divisie. De band geeft regelmatig concerten en optredens. Ook worden regelmatig kleinere ensembles ingezet voor diverse optredens en evenementen.
Het kan zijn dat er (voor jouw instrument) momenteel geen vacature bestaat, maar zo nu en dan maakt brassband Heman gebruik van invallers. Heb je belangstelling om incidenteel een lege plek op te vullen? Neem dan gerust contact op met onze voorzitter Karin Wolters: voorzitter@brassbandheman.nl. We repeteren op de donderdagavond, van 20.00-22.00 in dorpshuis de Kern in Zuidwolde.

Facebook: https://www.facebook.com/BrassbandHeman
Twitter: https://twitter.com/BrassbandHeman
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEV6H-LliUC317T09K8Mfsw

 

Seniorengymclub

De senioren van 55 jaar en ouder oefenen elke donderdagmorgen in “De Kern” o.l.v. juf “Aaf” die dit al heel lang en met veel enthousiasme doet.
De opkomst varieert van 12 tot 20 personen, zowel mannen als vrouwen. We oefenen van 09:15 tot 10:15 uur en aansluitend drinken we samen koffie of  thee.
We zijn een groep waarbij naast het sportieve ook het gezellige belangrijk is.
We betalen € 75,00 per halfjaar per persoon en daar komen de kosten voor koffie en thee dan bij.

Contactpersonen:
Marijke Buursink    0505893005
Roel Meems    0503013880

 

Kamerkoor Tutti Cantano

Op woensdagavond van 20.15 tot 22.15 uur repeteert het Kamerkoor Tutti Cantano onder leiding van de jonge en bevlogen dirigent Pieter Bosma in de Kern. Het kamerkoor telt circa 22 leden en zingt voornamelijk klassieke stukken. Ieder jaar geeft het kamerkoor één of twee concerten, vaak in de Middeleeuwse kerk van Zuidwolde. Tijdens de repetities wordt met plezier serieus gestudeerd. Veel van de leden van het koor zijn dan ook al jaren lid. Opvallend is dat een enkel lid dat het koor verlaat toch na een periode weer terugkeert. Ieder aspirant koorlid kan drie repetities bijwonen waarna gekeken wordt of het van beide kanten klikt.

Voor meer informatie zie onze website of Facebook-pagina:
Website: www.tutticantano.nl
Facebook: https://www.facebook.com/tutti99

De Beemer Bloaskapel

De Beemer Bloaskapel is ontstaan in 2018 uit de bekende blaaskapel de Alpenjagers uit Garmerwolde. Onze kapel heeft altijd gerepeteerd in Bedum in het Trefcentrum. Door opheffing van het Trefcentrum moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. En daar is het geheel verbouwde dorpshuis De Kern in Zuidwolde een zeer goed alternatief.

We repeteren op vrijdagavond eens per 2 weken van 20.00 tot 22.00 uur. Ons repertoire bestaat uit polka’s, marsen en walsen uit de Bohemen en Moravië. Het zou mooi zijn als de kapel kon worden uitgebreid met zang. Ook een trombonespeler  en bariton  zijn van harte welkom.

2 keer per jaar treden wij op voor de Sozialverein in Holtland (Dld), op uitnodiging van Bürgermeister Uwe Themann.

Voor informatie en boeking voor onze kapel kunt u contact opnemen met Piet Hakkeling:
Telefoonnummer 06 53688105
E-mail: phakkeling@kpnmail.nl

Big Band Uno Animo

Rond 1995 is de “Big Band Zuidwolde” ontstaan uit de toenmalige (jeugd) fanfare van Uno animo Zuidwolde.

Onder leiding van Herman Rozema werd  succesvol gewerkt aan de opbouw van een stabiele band en een breed repertoire.

In 2004 geeft Herman Rozema het dirigeerstokje over aan bassist David Blokland. Na afscheid van David staat de band achtereenvolgend onder muzikale leiding van allround muzikant José Toribio, saxofonist Peter Tjeerdsma en drummer Ancel Klooster.
Iedere bandleider heeft zijn eigen muzikale voorkeuren en specialiteiten. Het repertoire van Big Band Zuidwolde breidt dan ook uit van Funk tot Pop en van Nieuwe tot Oude Jazz. Optredens zijn er van bioscoop tot braderie en van bruine kroeg tot golfbijeenkomsten van de Rotary.

Sinds 2016 staat de band onder leiding van trombonist Arend Huisman.