Vrienden van

Vrienden van

Wilt u vriend worden van Dorpshuis Zuidwolde? Dit kost u 20 euro per jaar. U bent direct vriend als u een mail stuurt met daarin uw naam en adresgegevens, dan ontvangt u een factuur.

Bedrijven en verenigingen en andere organisaties kunnen ook vriend worden. Dat kost 50 euro per jaar.

Voordelen van vriend zijn:

  • 50% korting op de kosten voor gebruik Dorpshuis,
  • 50% korting op de afkoopsom van consumpties,
  • uitnodigingen voor dorpsborrels.

De korting kan maximaal 2x per jaar worden toegepast. Op de schoonmaakkosten is geen korting van toepassing.

Met uw bijdrage kan het dorpshuis blijven voortbestaan en door alle vaste gebruikers en inwoners van Zuidwolde en omstreken gebruikt worden. Enkele dorpsgenoten gingen u al voor.

U kunt u aanmelden via het contactformulier en dan ontvangt u een factuur of u kunt direct storten op NL89RABO0305802690 ten name van Stichting beheer Dorpshuis Zuidwolde onder vermelding van naam, postcode en huisnummer.

U blijft vriend tot wederopzegging.

NB De kortingen worden toegepast na 1 jaar lidmaatschap.